Två arter med karakteristisk viloställning med vingarna svepta runt kroppen som en mantel. Detta tillsammans med den mörkhåriga mellankroppen och ljusa halskragen skiljer dem från alla andra arter. Flyger på hösten och sedan igen på våren efter övervintring.

Xylena
Mantelflyn

3 Arter
Detaljer

Xylena solidaginis
Grått mantelfly
Xylena exsoleta
Större mantelfly
Xylena vetusta
Mindre mantelfly
Vingbredd: 41-70 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna, Carduus, Carex, Chenopodium, Delphinium, Euphorbia, Festuca, Galium, Geranium, Glyceria, Iris, Lactuca, Myrica, Myrica gale, Ononis, Petasites, Phragmites, Polygonum, Prunus, Rumex, Salix, Sambucus, Sedum, Serratula, Silene, Sonchus, Sorbus aucuparia, Stachys, Trifolium, Vaccinium