Arter med Petasites (Skråp) som värdväxt

Antal arter: 9 Detaljer
Epiblema grandaevana
Epiblema grandaevana
Hästhovsrotvecklare
Platyptilia farfarella
Platyptilia farfarella
Korsörtsfjädermott
Platyptilia gonodactyla
Platyptilia gonodactyla
Hästhovsfjädermott
Xylena exsoleta
Xylena exsoleta
Större mantelfly
Amphipoea oculea
Amphipoea oculea
Rödbrunt stamfly
Hydraecia micacea
Hydraecia micacea
Potatisstamfly
Gortyna flavago
Gortyna flavago
Kardborrfly