Arter med Festuca (Svinglar) som värdväxt

Antal arter: 75 Detaljer
Elachista exactella
Elachista exactella
Kruståtelsgräsmal
Elachista stabilella
Elachista stabilella
Havsängsgräsmal
Elachista utonella
Elachista utonella
Grusstarrsgräsmal
Elachista luticomella
Elachista luticomella
Gulhövdad gräsmal
Elachista albifrontella
Elachista albifrontella
Vithövdad gräsmal
Elachista bifasciella
Elachista bifasciella
Dubbelbandad gräsmal
Elachista nobilella
Elachista nobilella
Mindre silverpunktsgräsmal
Elachista apicipunctella
Elachista apicipunctella
Större silverpunktsgräsmal
Elachista subnigrella
Elachista subnigrella
Halvsvart gräsmal
Elachista humilis
Elachista humilis
Tuvtåtelsgräsmal
Elachista maculicerusella
Elachista maculicerusella
Rörflensgräsmal
Elachista argentella
Elachista argentella
Silvergräsmal
Elachista triatomea
Elachista triatomea
Trepunktsgräsmal
Elachista dispilella
Elachista dispilella
Fårsvingelgräsmal
Elachista distigmatella
Elachista distigmatella
Tvåpunktsgräsmal
Elachista bruuni
Elachista bruuni
Dyngräsmal
Elachista obliquella
Elachista obliquella
Smalbandsgräsmal
Elachista adscitella
Elachista adscitella
Älväxingsgräsmal
Elachista bisulcella
Elachista bisulcella
Bergrörsgräsmal
Elachista pullicomella
Elachista pullicomella
Svart vitspetsgräsmal
Elachista bedellella
Elachista bedellella
Grå vitspetsgräsmal
Eana penziana
Eana penziana
Större gulfläcksgråvecklare
Anerastia lotella
Anerastia lotella
Rödgrått gräsrotsmott
Chrysoteuchia culmella
Chrysoteuchia culmella
Trädgårdsgräsmott
Crambus pascuellus
Crambus pascuellus
Haggräsmott
Crambus ericellus
Crambus ericellus
Ljunggräsmott
Crambus perlellus
Crambus perlellus
Silvergräsmott
Agriphila inquinatella
Agriphila inquinatella
Grässkottsmott
Agriphila selasella
Agriphila selasella
Strandgräsmott
Agriphila straminella
Agriphila straminella
Halmgult gräsmott
Thisanotia chrysonuchella
Thisanotia chrysonuchella
Bågbandsgräsmott
Pediasia contaminella
Pediasia contaminella
Gräsmattemott
Platytes cerussella
Platytes cerussella
Dvärggräsmott
Lasiocampa trifolii
Lasiocampa trifolii
Klöverspinnare
Hesperia comma
Hesperia comma
Silversmygare
Lasiommata megera
Lasiommata megera
Svingelgräsfjäril
Lasiommata maera
Lasiommata maera
Vitgräsfjäril
Coenonympha tullia
Coenonympha tullia
Starrgräsfjäril
Coenonympha arcania
Coenonympha arcania
Pärlgräsfjäril
Maniola jurtina
Maniola jurtina
Slåttergräsfjäril
Erebia pandrose
Erebia pandrose
Fjällgräsfjäril
Hipparchia semele
Hipparchia semele
Sandgräsfjäril
Chazara briseis
Chazara briseis
Vitbandad gräsfjäril
Oeneis bore
Oeneis bore
Tundragräsfjäril
Idaea muricata
Idaea muricata
Rödpudrad lövmätare
Plusia festucae
Plusia festucae
Gulbrunt metallfly
Plusia putnami
Plusia putnami
Sumpmetallfly
Xylena vetusta
Xylena vetusta
Mindre mantelfly
Apamea monoglypha
Apamea monoglypha
Större ängsfly
Apamea sublustris
Apamea sublustris
Träbrunt ängsfly
Apamea crenata
Apamea crenata
Sommarängsfly
Apamea lateritia
Apamea lateritia
Tegelrött ängsfly
Apamea furva
Apamea furva
Tåtelängsfly
Apamea remissa
Apamea remissa
Buskängsfly
Oligia fasciuncula
Oligia fasciuncula
Rödgult ängsfly
Mesoligia furuncula
Mesoligia furuncula
Tvåfärgat ängsfly
Litoligia literosa
Litoligia literosa
Strandängsfly
Mesapamea secalis
Mesapamea secalis
Större vitaxfly
Calamia tridens
Calamia tridens
Grönt hedmarksfly
Denticucullus pygmina
Denticucullus pygmina
Mindre stråfly
Photedes morrisii
Photedes morrisii
Vitt stråfly
Cerapteryx graminis
Cerapteryx graminis
Gaffelgräsfly
Tholera cespitis
Tholera cespitis
Mörkbrunt fältfly
Mythimna conigera
Mythimna conigera
Vitfläckat gräsfly
Mythimna pallens
Mythimna pallens
Halmgult gräsfly
Leucania comma
Leucania comma
Kommatecknat gräsfly
Epipsilia grisescens
Epipsilia grisescens
Grått jordfly
Noctua orbona
Noctua orbona
Kantfläckat bandfly
Laelia coenosa
Laelia coenosa
Agspinnare
Spiris striata
Spiris striata
Streckhedspinnare
Coscinia cribraria
Coscinia cribraria
Punkthedspinnare