Lepidoptera Fjärilar

28 Överfamiljer, totalt 2882 arter Välj sida: Fotoöversikt Detaljer
Ordning av insekter med flest beskrivna arter i världen och som främst karakteriseras av att vingarna är täckta av fjäll. Dessa är oftast i olika färger som skapar mönster på främst framvingarna. Dessa mönster är ofta artspecifika och det främsta sättet att artbestämma fjärilar. Många arter har dock stor variation i teckningen, med tiden slits fjällen och faller av och dessutom finns det artpar med identisk teckning så ibland behöver en fjäril samlas in för säker bestämning.Den ordning som mest liknar fjärilarna är nattsländorna, som dock har hår istället för fjäll på vingarna. Fjärilarna har fullständig förvandling och alla tänkbara strategier för övervintring finns i Sverige. Larvstadiet är ofta knutet till en eller ett fåtal växtarter så information om värdväxt är viktig information.
Eriocranioidea
Purpurmalar
Hepialoidea
Rotfjärilar
Nepticuloidea
Dvärgmalar
Incurvarioidea
Bladhålsmalar
Tischerioidea
Luggmalar
Tineoidea
Äkta malar
Gracillarioidea
Styltmalar
Yponomeutoidea
Spinnmalar
Gelechioidea
Stävmalar
Zygaenoidea
Bastardsvärmare
Sesioidea
Glasvingar
Cossoidea
Träfjärilar
Tortricoidea
Vecklare
Choreutoidea
Gnidmalar
Urodoidea
Raspmalar
Epermenioidea
Skärmmalar
Vingbredd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: