Xylenini Mantelflyn

29 Genus, totalt 57 arter Välj sida: Fotoöversikt Detaljer
Femtiosju arter där i stort sett alla flyger på hösten. Drygt 10 av arterna övervintrar som fullbildade och flyger igen på våren. De flesta har gula, bruna eller gråaktiga framvingar i höstfärgade toner, men det finns undantag som t.ex. ett par arter med vackert gröna nyanser. Många av arterna är de som dominerar under tidig höst vid ljusfångst eller lockbete.
Brachylomia
Pilflyn
Tiliacea
Gulvingflyn
Xanthia
Gulvingflyn
Cirrhia
Gulvingflyn
Mesogona
Jordflyn
Agrochola
Backflyn
Conistra
Plattflyn
Jodia
Plattflyn
Hillia
Pilflyn
Lithophane
Träflyn
Xylena
Mantelflyn
Eupsilia
Plattflyn
Parastichtis
Backflyn
Fissipunctia
Backflyn
Eremohadena
Rotflyn
Enargia
Buskflyn
Ipimorpha
Vecklarflyn
Cosmia
Rovflyn
Vingbredd: 25-70 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Acer campestre, Achillea, Aconitum, Aegopodium podagraria, Alnus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Alopecurus pratensis, Andromeda polifolia, Angelica, Anthericum, Aquilegia vulgaris, Artemisia, Berberis, Betula, Betula nana, Calluna, Calluna vulgaris, Campanula, Carduus, Carex, Carpinus, Chaerophyllum, Chenopodium, Cirsium, Corylus, Corylus avellana, Crataegus, Cytisus, Delphinium, Deschampsia, Digitalis, Epilobium, Erica, Euphorbia, Fagus, Festuca, Filipendula, Filipendula ulmaria, Fragaria, Fraxinus, Fraxinus excelsior, Galium, Genista, Geranium, Glyceria, Heracleum, Heracleum sphondylium, Humulus, Iris, Lactuca, Lamium, Lathyrus, Lathyrus pratensis, Lithospermum, Lonicera, Lotus, Malus, Malus domestica, Mentha, Myosotis, Myrica, Myrica gale, Ononis, Petasites, Phleum, Phragmites, Plantago, Poa, Polygonum, Populus, Populus tremula, Potentilla, Primula, Prunus, Prunus padus, Prunus spinosa, Pyrus, Pyrus communis, Quercus, Quercus robur, Ranunculus, Ribes, Rosa, Rubus, Rumex, Salix, Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea, Salix pentandra, Sambucus, Saxifraga, Sedum, Serratula, Silene, Solidago, Sonchus, Sorbus, Sorbus aucuparia, Stachys, Stellaria, Taraxacum, Tilia, Trifolium, Ulex, Ulmus, Ulmus glabra, Ulmus minor, Vaccinium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Veronica, Vicia, Viola