Arter med Silene (Glimmar) som värdväxt

Antal arter: 38 Detaljer
Coleophora albella
Coleophora albella
Svartvit säckmal
Coleophora lithargyrinella
Coleophora lithargyrinella
Olivfärgad stjärnblomssäckmal
Coleophora galbulipennella
Coleophora galbulipennella
Större backglimssäckmal
Coleophora hackmani
Coleophora hackmani
Punkterad backglimssäckmal
Coleophora nutantella
Coleophora nutantella
Ljusringad backglimssäckmal
Caryocolum viscariellum
Caryocolum viscariellum
Rödblärearvmal
Caryocolum vicinellum
Caryocolum vicinellum
Smällglimsmal
Caryocolum cauligenellum
Caryocolum cauligenellum
Backglimsgallmal
Perizoma affinitata
Perizoma affinitata
Blärefältmätare
Perizoma hydrata
Perizoma hydrata
Glimfältmätare
Perizoma flavofasciata
Perizoma flavofasciata
Brunflammig fältmätare
Mesotype didymata
Mesotype didymata
Tvillingfläckad fältmätare
Eupithecia fennoscandica
Eupithecia fennoscandica
Nejlikmalmätare
Eupithecia venosata
Eupithecia venosata
Glimmalmätare
Macdunnoughia confusa
Macdunnoughia confusa
Droppmetallfly
Heliothis viriplaca
Heliothis viriplaca
Kardväddsknölfly
Agrochola litura
Agrochola litura
Kantfläckigt backfly
Xylena exsoleta
Xylena exsoleta
Större mantelfly
Xylena vetusta
Xylena vetusta
Mindre mantelfly
Ammoconia caecimacula
Ammoconia caecimacula
Grått höstfly
Hoplodrina blanda
Hoplodrina blanda
Maskroslövfly
Apamea oblonga
Apamea oblonga
Jordgrått ängsfly
Hyssia cavernosa
Hyssia cavernosa
Hålrotsfly
Sideridis reticulata
Sideridis reticulata
Vitribbat lundfly
Hadena bicruris
Hadena bicruris
Större vitblärefly
Hadena capsincola
Hadena capsincola
Mindre vitblärefly
Hadena compta
Hadena compta
Vitbandat nejlikfly
Hadena confusa
Hadena confusa
Praktnejlikfly
Hadena albimacula
Hadena albimacula
Vitfläckat nejlikfly
Hadena filograna
Hadena filograna
Gulpudrat nejlikfly
Hadena caesia
Hadena caesia
Blågrått nejlikfly
Sideridis rivularis
Sideridis rivularis
Violettrött nejlikfly
Hadena perplexa
Hadena perplexa
Gulbrunt nejlikfly
Hadena irregularis
Hadena irregularis
Ockragult nejlikfly
Parasemia plantaginis
Parasemia plantaginis
Mindre igelkottsspinnare