Vilken art? - Artbestämning av fjärilar i Sverige

Välkommen till en webbplats för artbestämning av främst natt- och dagfjärilar i Sverige, men det finns versioner också för andra grupper. För nattsländor, trollsländor och nätvingar (i vid mening) är också informationen komplett och granskad. Om det är första gången du besöker platsen så kan det vara en god idé att fortsätta läsa denna korta introduktion. Du som också är ny, eller ganska ny, i fjärilarnas underbara värld har troligen också stor nytta av att titta igenom introduktionssidorna som länkas till i vänsterkolumnen.

Välj grupp

Detta är främst en webbplats för bestämning av fjärilar, men det finns (beta)versioner för andra grupper än fjärilar. Välj grupp:I april 2024 så tillkom fem nya grupper till webbplatsen. Det var de mindre grupperna Bäcksländor, Gråsuggor och tånglöss, Tvestjärtar och Stövsländor samt den mycket stora gruppen Steklar. Observera att dessa är att betrakta som verkliga beta-versioner ännu då speciellt fotona ännu inte är genomgångna och kvalitetssäkrade. Speciellt gäller det steklarna. En annan nyhet var att bladbaggarna (Chrysomelidae) har blivit en separat grupp i fliken "Vanliga".

Under mars 2024 har samtliga gruppers flygtider och utbredning uppdaterats så att de överensstämmer med den information som finns i Artportalen vad gäller rapporter samt provinskataloger.

Från 1 mars 2024 är nu också nattsländorna genomgångna och kontrollerade. Här har Malin Larsson gjort ett enormt arbete, dels med texter och angivande av skillnader men kanske framförallt har hon tack vare Nattsländeinitiativet sett till att det finns ett stort antal säkert bestämda foton.

Från 1 juni 2021 är nu också nätvingar (i vid mening) och näbbsländor genomgångna och kontrollerade. Här har Mats Aldrin bidragit med sammanfattande bilder, text och skiljande karaktärer för skorpionsländorna.

Från 1 april 2021 är förutom fjärilarna också trollsländorna genomgångna och kontrollerade. Dessutom har Ola Bäckman gjort ett stort jobb och gått igenom nästan alla arter i underfamiljen Cantharinae (flugbaggar).

Observera att alla grupper utom fjärilarna, trollsländorna, nattsländorna och nätvingarna i vid mening inklusive näbbsländorna är att betrakta som beta-versioner och de är inte genomgångna vad gäller bestämning av alla foton, så det finns tveksamma bestämningar och en och annan felbestämning och ska alltså användas med försiktighet. Klickar man på ett foto kommer man till en sida med länk till rapporten i Artportalen samt möjlighet att kommentera. Upptäcker du fel eller tveksamheter så tveka inte att meddela mig genom att kommentera fotot eller skicka ett e-brev, och lämpligen också fotografen i Artportalen.

Huvudmeny

Huvudmenyn finns längst upp och är minimal för att ge plats åt det som är viktigt. Standardingången är att klicka på "Bläddra" i menyn och där kan man sedan söka eller bläddra i den taxonomiska hierarkin. Man kan söka på både svenska och vetenskapliga namn inklusive synonymer. Länken "Vanliga" leder till en sida där man kan få översikt över de vanligast rapporterade arterna av olika grupper under olika tider på året. Denna är ofta väldigt effektiv för att hitta åtminstone en startpunkt att artbestämma en fjäril som du inte exakt vet vilken familj eller släkte den tillhör. Mer än 99% av alla fjärilar du ser kommer du att hitta här. Länken "Grupper" leder till en sida som är tänkt att användas för speciellt svåra grupper. Klickar du på den lilla loggan "Vilken art?" längst upp till vänster kommer du tillbaka hit.

Arter och högre taxa

Varje art och även varje högre taxa som släkte och familj har en egen sida. På alla arters sida finns vingbredd, flygtid, landskapsförekomst, värdväxter, eventuella synonymer samt länkar till andra källor på internet. För ett ständigt växande antal (se aktuellt antal på statistiksidan) arter finns det också kännetecken, könsskillnader samt länkar till liknande arter med angivna skillnader. Målsättningen är att detta ska vara helt komplett för alla arter senast inför säsongen 2020. Alla storfjärilar inklusive dagfjärilarna är klara liksom vecklarna, motten och många av de övriga småfjärilarna. De större familjer som är kvar är säckmalarna, hälften av stävmalarna, gräsminerarmalarna, plattmalarna, praktmalarna samt säckspinnarna som är den familj som är under genomgång just nu (november 2018).

Två viktiga länkar man inte ska missa för högre taxa, dvs. släkte, familj etc., är "Fotoöversikt" som ger en översikt över alla arter i taxat och "Detaljer" som förutom ett foto också ger information om vingbredd, flygtider, värdväxter, och utbredning.

Hovra

Tekniken att visa information när man hovrar över olika objekt används flitigt. (Detta fungerar ju tyvärr inte på surfplattor.) Detta gäller t.ex. synonymer och könsskillnader, men också de flesta länkar har extra information, så håll musen en kort stund över länkarna innan du klickar för att se vad som finns.

Filter

Det finns ett filter i vänstermarginalen som man kan slå på när man bläddrar eller söker. Man kan ange vingbredd, månad, landskap och begränsa till någon av de tre delgrupperna Dagfjärilar, Nattfjärilar makro och Nattfjärilar mikro. Man kan också filtrera på värdväxt genom att ange (del av) namnet (både svenska och vetenskapliga namn fungerar). Efter sökning med namn dyker det upp en lista där man om man så önskar kan specificera art eller släkte. Dessutom kan man söka på ord i beskrivningen av arten (fungerar fullt ut bara för storfjärilar och vecklare än så länge). Om man t.ex. anger "grön" så får man alla arter som innehåller "grön" i artbeskrivningen. På en arts sida finns det i vänstermarginalen också en sökruta "Jämför med" som är bra när man vill jämföra två arter med varandra. Denna sökning påverkas inte av filtret.

Hjälp, inställningar och artlistor

Det finns en hjälpsida med en lite mer grundläggande genomgång av webbplatsen och lite tips som man når via frågetecknet () i huvudmenyn. Bredvid detta finns det en knapp () för att göra några inställningar. Viktigast är möjligheten att välja om man i första hand vill visa imago i naturen eller uppspända, alternativt om man vill visa enbart larver och larvminor i översikterna. På sidor där det är relevant finns det bredvid denna också en knapp () som ger en artlista över alla arter som är aktuella på sidan. Denna kan man kombinera med filtret för exemplelvis få ut lista på alla Nattfjärilar makro som setts i Västergötland.

Bidra

Det finns möjlighet att bidra både med foton på fjärilar och med text för artbestämning. T.ex. alla foton du laddat upp till Artportalen kan läggas in med i stort sett bara ett musklick. Copyright för foton stannar förstås hos fotografen. Vill du vara med och bidra så skicka ett e-brev. Speciellt intressant är förstås foton för de arter där det saknas foton idag. Det finns en lista på arter för vilka foton (av olika typer) saknas.

Andra djurgrupper

Andra grupper än fjärilar då? Det finns betaversioner för många andra artgrupper, men dessa ska användas med stor försiktighet då bildmaterialet inte är fullständigt genomgånget. Vad som behövs är en kunnig person med tid att agera "redaktör".

Några ytterligare länkar: