En art där hanen har grå vingar och kamtandade antenner. Honan är 4-5 mm lång, masklik med tillbakabildade antenner och ben, huvudet litet och inböjt mot kroppen. Säcken har karakteristisk snäckskalsform och är täckt av jord- och sandkorn. I Sverige finns bara honor.

Apterona
Säckspinnare

1 Arter
Detaljer

Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Vingbredd: 0-0 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia, Astragalus, Atriplex, Carduus, Centaurea, Cerastium, Chrysanthemum, Cynoglossum officinale, Echium vulgare, Euphorbia, Galium, Geranium, Linum usitatissimum, Lotus, Malva, Prunella grandiflora, Salvia, Sanguisorba, Scabiosa columbaria, Tanacetum, Teucrium, Trifolium, Viola