Arter med Chrysanthemum (Färgkragar) som värdväxt

Antal arter: 24 Detaljer
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Coleophora conspicuella
Coleophora conspicuella
Kilstreckad klintsäckmal
Aethes margaritana
Aethes margaritana
Röllikablomvecklare
Aethes kindermanniana
Aethes kindermanniana
Fältmalörtsblomvecklare
Cochylidia implicitana
Cochylidia implicitana
Mörkbrämad gullrisblomvecklare
Eana incanana
Eana incanana
Mörk gulfläcksgråvecklare
Cnephasia incertana
Cnephasia incertana
Ljus gråvecklare
Cnephasia stephensiana
Cnephasia stephensiana
Sensommargråvecklare
Cnephasia asseclana
Cnephasia asseclana
Mellangråvecklare
Cnephasia genitalana
Cnephasia genitalana
Småprickig gråvecklare
Cnephasia communana
Cnephasia communana
Försommargråvecklare
Cnephasia longana
Cnephasia longana
Gulaktig gråvecklare
Celypha lacunana
Celypha lacunana
Föränderlig brokvecklare
Dichrorampha acuminatana
Dichrorampha acuminatana
Spetsvingad rotvecklare
Dichrorampha senectana
Dichrorampha senectana
Grågul alvarrotvecklare
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ängsmätare
Siona lineata
Siona lineata
Svartribbad vitvingemätare
Eupithecia icterata
Eupithecia icterata
Röllikamalmätare
Chrysodeixis chalcites
Chrysodeixis chalcites
Tvillingfläckat metallfly
Cucullia chamomillae
Cucullia chamomillae
Kamomillkapuschongfly
Cucullia gnaphalii
Cucullia gnaphalii
Gullriskapuschongfly
Eucarta virgo
Eucarta virgo
Jungfrufly
Coleophora gardesanella
Coleophora gardesanella
Strandmalörtssäckmal