Arter med Cerastium (Arvar) som värdväxt

Antal arter: 19 Detaljer
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Scythris siccella
Scythris siccella
Sandfältmal
Coleophora lithargyrinella
Coleophora lithargyrinella
Olivfärgad stjärnblomssäckmal
Coleophora chalcogrammella
Coleophora chalcogrammella
Silverstreckad säckmal
Coleophora striatipennella
Coleophora striatipennella
Strimmig stjärnblomssäckmal
Coleophora solitariella
Coleophora solitariella
Skarpringad stjärnblomssäckmal
Eulamprotes wilkella
Eulamprotes wilkella
Större silverdystermal
Caryocolum marmoreum
Caryocolum marmoreum
Marmorerad arvmal
Caryocolum fraternellum
Caryocolum fraternellum
Rostfläckig arvmal
Caryocolum blandulellum
Caryocolum blandulellum
Svartbandad arvmal
Eupithecia pygmaeata
Eupithecia pygmaeata
Dvärgmalmätare
Actebia praecox
Actebia praecox
Grönt jordfly
Standfussiana lucernea
Standfussiana lucernea
Skiffergrått jordfly