Arter med Tanacetum (Renfanor) som värdväxt

Antal arter: 32 Detaljer
Apterona helicoidella
Apterona helicoidella
Snäcksäckspinnare
Depressaria emeritella
Depressaria emeritella
Renfaneplattmal
Coleophora partitella
Coleophora partitella
Kilstreckad röllikasäckmal
Coleophora trochilella
Coleophora trochilella
Gullinjerad gullrissäckmal
Coleophora tanaceti
Coleophora tanaceti
Renfanesäckmal
Aethes margaritana
Aethes margaritana
Röllikablomvecklare
Cochylidia implicitana
Cochylidia implicitana
Mörkbrämad gullrisblomvecklare
Celypha rufana
Celypha rufana
Brun grundvecklare
Thiodia citrana
Thiodia citrana
Citronvecklare
Dichrorampha plumbana
Dichrorampha plumbana
Mörk röllikarotvecklare
Dichrorampha acuminatana
Dichrorampha acuminatana
Spetsvingad rotvecklare
Dichrorampha sylvicolana
Dichrorampha sylvicolana
Nysörtsrotvecklare
Dichrorampha sequana
Dichrorampha sequana
Vithakad röllikarotvecklare
Dichrorampha vancouverana
Dichrorampha vancouverana
Rödtonad röllikarotvecklare
Dichrorampha flavidorsana
Dichrorampha flavidorsana
Gulhakad renfanerotvecklare
Dichrorampha alpinana
Dichrorampha alpinana
Prästkragsrotvecklare
Dichrorampha petiverella
Dichrorampha petiverella
Gulhakad röllikarotvecklare
Dichrorampha obscuratana
Dichrorampha obscuratana
Obskyr renfanerotvecklare
Dichrorampha agilana
Dichrorampha agilana
Mindre röllikarotvecklare
Gillmeria pallidactyla
Gillmeria pallidactyla
Röllikafjädermott
Gillmeria tetradactyla
Gillmeria tetradactyla
Renfanefjädermott
Hellinsia lienigiana
Hellinsia lienigiana
Gråbofjädermott
Phycitodes maritima
Phycitodes maritima
Vitkantat korgmott
Phycitodes binaevella
Phycitodes binaevella
Storpunktskorgmott
Thetidia smaragdaria
Thetidia smaragdaria
Midsommarmätare
Eupithecia icterata
Eupithecia icterata
Röllikamalmätare
Eupithecia succenturiata
Eupithecia succenturiata
Gråbomalmätare
Eupithecia orphnata
Eupithecia orphnata
Alvarmalmätare
Cucullia artemisiae
Cucullia artemisiae
Malörtskapuschongfly
Cucullia tanaceti
Cucullia tanaceti
Renfanekapuschongfly
Coleophora gardesanella
Coleophora gardesanella
Strandmalörtssäckmal