Tineoidea Äkta malar

2 Familjer, totalt 81 arter Fotoöversikt Detaljer
Överfamilj med 80 arter som består av två till utseendet olika familjer. De älta malarna består av arter där huvudet har hårlika uppåtstående fjäll och palperna är relativt korta och mestadels uppåt- eller framåtriktade. De går ofta med karakteristiskt ryckiga rörelser. Larven lever oftast i ett spunnet rör och lever av djur- och växtrester eller svamp. Många arter är ovälkomna skadedjur på kläder eller livsmedel. Säckspinnarna är en säregen familj där honan för alla utom två arter är vinglös. För tre av arterna saknas hanar i Sverige. Hanarna är oftast diskret färgade med ingen eller sparsmakad teckning och många arter har tydligt kamtandade antenner. Larverna lever i en säck. Säcken täcks av mineralkorn eller växtfragment och är ofta artkarakteristisk.
Tineidae
Äkta malar
Psychidae
Säckspinnare
Vingbredd: 0-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Artemisia, Asplenium scolopendrium, Astragalus, Atriplex, Betula, Betula nana, Calluna vulgaris, Carduus, Centaurea, Cerastium, Chrysanthemum, Crataegus, Cynoglossum officinale, Echium vulgare, Erica, Euphorbia, Galium, Geranium, Juncus, Linum usitatissimum, Lotus, Malva, Pinus sylvestris, Poaceae, Populus tremula, Prunella grandiflora, Prunus, Pteridium aquilinum, Puccinellia maritima, Quercus, Rubus idaeus, Salix, Salix caprea, Salvia, Sanguisorba, Scabiosa columbaria, Tanacetum, Teucrium, Trifolium, Vicia, Viola