Tiliacea Gulvingflyn

3 Arter Detaljer
Tre arter med framvingar med gulaktig grundfärg och variernade mörkare teckning. De flesta exemplar lätta att artbestämma, men ibland krävs noggrannhet. Sulphurago bara rapporterad under 1800-talet från Skåne. Alla flyger på hösten. Liknande arter i närstående släktena Cirrhia och Xanthia.
Tiliacea citrago
Trestreckat gulvingsfly
Tiliacea aurago
Mörkbandat gulvingsfly
Tiliacea sulphurago
Tvåringat gulvingsfly
Vingbredd: 27-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Acer campestre, Betula, Fagus, Fraxinus, Populus, Quercus, Salix, Tilia