Arter med Acer (Lönnar) som värdväxt

Antal arter: 70 Detaljer
Micropterix tunbergella
Micropterix tunbergella
Lövskogskäkmal
Stigmella aceris
Stigmella aceris
Skogslönnsdvärgmal
Stigmella speciosa
Stigmella speciosa
Prydlig lönndvärgmal
Ectoedemia sericopeza
Ectoedemia sericopeza
Lönnfruktsdvärgmal
Ectoedemia decentella
Ectoedemia decentella
Tysklönnsfruktdvärgmal
Caloptilia rufipennella
Caloptilia rufipennella
Tysklönnsstyltmal
Caloptilia jurateae
Caloptilia jurateae
Skogslönnsstyltmal
Phyllonorycter joannisi
Phyllonorycter joannisi
Skogslönnsguldmal
Ypsolopha sequella
Ypsolopha sequella
Lönnhöstmal
Denisia albimaculea
Denisia albimaculea
Vitfläckig praktmal
Coleophora badiipennella
Coleophora badiipennella
Vitkantad almsäckmal
Altenia scriptella
Altenia scriptella
Lönnkantmal
Anarsia innoxiella
Anarsia innoxiella
Lönnpalpmal
Heterogenea asella
Heterogenea asella
Mindre snigelspinnare
Zeuzera pyrina
Zeuzera pyrina
Blåfläckig träfjäril
Eupoecilia ambiguella
Eupoecilia ambiguella
Brakvedsblomvecklare
Aleimma loeflingiana
Aleimma loeflingiana
Gul ekbredvecklare
Acleris forsskaleana
Acleris forsskaleana
Lönnbredvecklare
Acleris sparsana
Acleris sparsana
Lövskogshöstvecklare
Acleris literana
Acleris literana
Grön ekvårvecklare
Archips xylosteanus
Archips xylosteanus
Trysommarvecklare
Ptycholoma lecheanum
Ptycholoma lecheanum
Blybandsvecklare
Pandemis cinnamomeana
Pandemis cinnamomeana
Vithövdad bredvecklare
Pandemis cerasana
Pandemis cerasana
Lädergul bredvecklare
Clepsis rurinana
Clepsis rurinana
Trysnedbandsvecklare
Clepsis spectrana
Clepsis spectrana
Kärrsnedbandsvecklare
Adoxophyes orana
Adoxophyes orana
Sommarfruktsvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Epinotia abbreviana
Epinotia abbreviana
Almrullvecklare
Cydia leguminana
Cydia leguminana
Almbarksvecklare
Cydia inquinatana
Cydia inquinatana
Lönnfruktsvecklare
Pammene regiana
Pammene regiana
Kungssolvecklare
Pammene aurita
Pammene aurita
Guldsolvecklare
Selenia dentaria
Selenia dentaria
Grågul månmätare
Colotois pennaria
Colotois pennaria
Spinnarmätare
Phigalia pilosaria
Phigalia pilosaria
Grå fjädermätare
Biston strataria
Biston strataria
Brunaktig vintermätare
Agriopis aurantiaria
Agriopis aurantiaria
Guldgul frostmätare
Parectropis similaria
Parectropis similaria
Grågul lavmätare
Cyclophora annularia
Cyclophora annularia
Lönngördelmätare
Chloroclysta siterata
Chloroclysta siterata
Brungrön fältmätare
Epirrita autumnata
Epirrita autumnata
Fjällhöstmätare
Operophtera brumata
Operophtera brumata
Mindre frostfjäril
Eupithecia inturbata
Eupithecia inturbata
Lönnmalmätare
Eupithecia exiguata
Eupithecia exiguata
Rönnmalmätare
Hydrelia flammeolaria
Hydrelia flammeolaria
Ockragul älvmätare
Nothocasis sertata
Nothocasis sertata
Brunbandad lobmätare
Ptilophora plumigera
Ptilophora plumigera
Fjäderbärare
Acronicta alni
Acronicta alni
Alaftonfly
Acronicta aceris
Acronicta aceris
Lönnaftonfly
Orthosia miniosa
Orthosia miniosa
Rödlätt sälgfly
Orthosia cruda
Orthosia cruda
Mindre sälgfly
Tiliacea aurago
Tiliacea aurago
Mörkbandat gulvingsfly
Tiliacea sulphurago
Tiliacea sulphurago
Tvåringat gulvingsfly
Conistra rubiginosa
Conistra rubiginosa
Svartprickigt plattfly
Jodia croceago
Jodia croceago
Saffransfly
Eupsilia transversa
Eupsilia transversa
Trefläckigt vågfly
Fissipunctia ypsillon
Fissipunctia ypsillon
Tappfläckat videfly
Mesogona oxalina
Mesogona oxalina
Krypvidefly
Cosmia trapezina
Cosmia trapezina
Ockragult rovfly
Pammene trauniana
Pammene trauniana
Naverlönnssolvecklare
Ectoedemia louisella
Ectoedemia louisella
Naverlönnsdvärgmal