Cemiostominae Puckelmalar

1 Genus, totalt 7 arter Fotoöversikt Detaljer
Sju mycket små arter med glänsande vita eller grå framvingar. I yttre delen finns brungula eller orange fläckar vid framkanten som hos vissa arter når bakkanten och/eller är sammanbundna. Nära bakhörnet finns en karakteristisk puckel av blyglänsande fjäll med svart kant runt och i spetsen finns ett antal svarta strålar ut i vingfransarna. Larverna gör en fläckmina och puppan placeras i utvändig kokong.
Leucoptera
Puckelmalar
Vingbredd: 3-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cotoneaster, Crataegus, Cytisus scoparius, Genista, Genista tinctoria, Hypericum, Laburnum anagyroides, Lotus corniculatus, Lupinus, Malus sylvestris, Populus alba, Populus tremula, Prunus avium, Prunus spinosa, Pyrus communis, Rosa, Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea, Sorbus aucuparia