Arter med Hypericum (Johannesörter) som värdväxt

Antal arter: 24 Detaljer
Ectoedemia septembrella
Ectoedemia septembrella
Johannesörtsdvärgmal
Euspilapteryx auroguttella
Euspilapteryx auroguttella
Johannesörtsstyltmal
Leucoptera lustratella
Leucoptera lustratella
Johannesörtspuckelmal
Agonopterix hypericella
Agonopterix hypericella
Prydlig johannesplattmal
Agonopterix liturosa
Agonopterix liturosa
Gulryggad johannesplattmal
Eulamprotes atrella
Eulamprotes atrella
Svart dystermal
Cochylis atricapitana
Cochylis atricapitana
Ståndsblomvecklare
Lathronympha strigana
Lathronympha strigana
Johannesörtsvecklare
Cleora cinctaria
Cleora cinctaria
Vitgördlad lavmätare
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ängsmätare
Siona lineata
Siona lineata
Svartribbad vitvingemätare
Thalera fimbrialis
Thalera fimbrialis
Tandad lundmätare
Idaea muricata
Idaea muricata
Rödpudrad lövmätare
Idaea dimidiata
Idaea dimidiata
Brunhörnad lövmätare
Eupithecia subfuscata
Eupithecia subfuscata
Hallonmalmätare
Eupithecia orphnata
Eupithecia orphnata
Alvarmalmätare
Eupithecia subumbrata
Eupithecia subumbrata
Ängsmalmätare
Aplocera plagiata
Aplocera plagiata
Mellantaggmätare
Aplocera efformata
Aplocera efformata
Mindre taggmätare
Aplocera praeformata
Aplocera praeformata
Större taggmätare
Euclidia mi
Euclidia mi
Vitbrokigt slåtterfly
Lacanobia oleracea
Lacanobia oleracea
Grönsaksfly
Actinotia polyodon
Actinotia polyodon
Tandat johannesörtsfly
Chloantha hyperici
Chloantha hyperici
Grått johannesörtsfly