Lyonetiidae Rullvingemalar

2 Underfamiljer, totalt 11 arter Fotoöversikt Detaljer
Elva mycket små arter med glänsande vita eller grå framvingar. Puckelmalarna karakteriseras av en blyglänsande fjällpuckel vid bakhörnet med svart kant. Lansettmalarna har mycket smala framvingar och brun och svart teckning i yttre tredjedelen. Tekningen hos lansettmalar påminner om den hos saftmalarna i släktet Phyllocnistis, men har mycket smalara framvingar. Alla arter i familjen har ett utvidgat första antennsegment som bildar ett vitt eller grått ögonlock. Larverna lever som minerare och puppan läggs i en utvändig kokong.
Cemiostominae
Puckelmalar
Lyonetiinae
Lansettmalar
Vingbredd: 3-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Amelanchier, Betula, Betula pendula, Betula pubescens, Cotoneaster, Crataegus, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Cytisus scoparius, Genista, Genista tinctoria, Hypericum, Laburnum anagyroides, Lotus corniculatus, Lupinus, Malus sylvestris, Populus alba, Populus tremula, Prunus avium, Prunus cerasus, Prunus spinosa, Pyrus communis, Rosa, Salix, Salix aurita, Salix caprea, Salix cinerea, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus intermedia