Tre arter där hanen har bruna eller svarta breda framvingar. Kroppen har långa bruna eller svarta hår. Antennen har långa kamtänder. Honan är masklik, har tillbakabildade ben och antenner och kroppen är gulaktig. Säcken täcks av längsgående strån och i varierande utsträckning också bladfragment.

Acanthopsycini
Säckspinnare

3 Genus, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Acanthopsyche
Säckspinnare
Canephora
Säckspinnare
Pachythelia
Säckspinnare
Vingbredd: 16-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Alnus incana, Betula, Calluna vulgaris, Poaceae, Salix