Acanthopsyche Säckspinnare

1 Arter Detaljer
En art där hanen har svartgrå framvingar med glesa hårlika fjäll, tätare längs fram- och ytterkant. Kroppen har långa svarta hår. Antennen har långa kamtänder utan fjäll. Hona är masklik, 9-12 mm lång, har tillbakabildade ben och antenner och kroppen är gulaktig. Säcken är täckt med relativt korta längsgående växtfragment.
Acanthopsyche atra
Ljungsäckspinnare
Vingbredd: 16-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calluna vulgaris, Poaceae