Plecoptera Bäcksländor

7 Familjer, totalt 38 arter Fotoöversikt Detaljer
Capniidae
Småbäcksländor
Chloroperlidae
Blekbäcksländor
Leuctridae
Smalbäcksländor
Nemouridae
Kryssbäcksländor
Perlidae
Jättebäcksländor
Perlodidae
Rovbäcksländor
Taeniopterygidae
Vingbandbäcksländor
Framvingelängd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor: