Uppdateringar

2024-04-23

2024-03-01

 • Nattsländorna är nu genomgångna med beskrivande texter och angivna skillnader mellan liknande arter samt alla foton är kontrollerade.
 • Det finns nu en grupp som innehåller de nattsländor som ofta kan bestämmas från foto.
 • "Flygtiderna" för samtliga grupper har uppdaterats med samtliga rapporter i Artportalen av imago fram till den första mars 2024.
 • De "vanliga" arterna för olika perioder har uppdaterats för samtliga grupper baserat på samtliga rapporter i Artportalen av imago fram till den första mars 2024.

2023-05-09

 • Ett mellanläge för skärmbredd mellan 600 och 1200 pixlar inlagt med fast bredd på 1200 pixlar. Liknar mycket den gamla layouten.
 • Inte längre behov av att rensa cachen vid uppdatering av stilfiler.

2023-04-15

 • Sökrutan syns nu alltid på telefonversionen.
 • Man behöver inte längre dubbelklicka för att få fram menyn
 • Grupp och period visas nu alltid för Vanliga i telefonversionen.
 • Om man väljer en ny grupp förutom fjärilar kommer man nu direkt till Bläddra/Sök.

2023-04-06

 • Justering av den nya layouten. Bland annat alltid full skärmbredd.
 • Förbättrade valet av månad/vecka när man ska visa vanliga arter.
 • Fixade buggar som gällde administration av fotografer och hämtning av foton.
 • Ökat maximala antalet taxa på en översikt från 8 till 18.

2023-03-20

 • Omarbetad layout.
 • Mobilanpassad layout.
 • Fixade bugg som gjorde att datum för Quiz blev fel.

2022-11-29:

 • Länkarna som gick till Naturforskaren är nu ändrade och går nu istället till artbeskrivningen på Artfakta SLU. Även ikonen är ändrad till SLUs logga. Detta gäller alla grupper av arter.
 • Finns nu länkar till den norska Artdatabanken också för nattsländor. Länkar läggs in successivt i takt med att arterna gås igenom.
 • Loggan för länken till genitalier för nattsländor är ändrad från den tyska flaggan till standardloggan för genitalier, dvs ett mikroskop.

2022-05-09:

2022-04-27:

 • Finns nu möjlighet att lägga in länk till webbkälla med bilder/information om genitalierna för en art. För fjärilarna är det inlagt länk till Moth dissection UK som default men denna kommer successivt att justeras för de arter som det inte finns info om där.

2021-06-21:

 • Det går nu att ange längd med decimaler, så t.ex. 3,4 mm.
 • Bugg som gjorde att Andra källor inte visades på detaljsidan för nätvingar fixad.

2021-06-01:

 • Genomgången av nätvingar klar.

2021-05-02:

 • Länkar till norska Artportalen har börjats lägga in för nätvingar (som börjat gås igenom).

2021-04-22:

 • Alla foton kontrollerade mot uppdateringar i Artportalen.
 • Nya fjärilar från 2020 inlagda och sidan med "Nya arter" uppdaterad..

2021-04-01:

 • Trollsländorna fullständigt genomgångna. Kännetecken och jämförelse med liknande arter och kontroll av foton.

2020-12-14:

 • Nu är alla nya fjärilsarter 2019 inlagda och beskrivningar för några missade högre taxa inlagda.
 • Databasen uppdaterad.

2020-07-05:

 • Nu fungerar Quizzet igen.
 • De olika grupperna under Vanliga sorteras nu på namn för skalbaggar och skinnbaggar.
 • Bugg som gjorde att vissa andra källor för bl.a skalbaggar inte visades på sidan Detaljer fixad.
 • .

2020-05-10:

 • Genomgången av alla fjärilar är färdig och databasen uppdaterad.
 • Alla arter som noterats t.o.m. 2018 finns nu med och sidan med "Nya arter" har uppdaterats så att den innehåller sammanfattningar från 2013 till 2018.

2019-10-23:

 • När man väljer "Uppspända" i Verktygslådan så visas uppspända fjärilar också för Vanliga.
 • Bugg som kunde ge felmeddelande när man slog på filtret fixad.
 • Liknande arter på samma nivå listas nu i systematisk ordning (tidigare var det slumpmässigt).

2019-08-30:

 • Nu är filtret aktivt också för "grupper", så man kan begränsa vilka i en grupp som visas.
 • Man kan nu välja att visa "Detaljer" också för alla arter med given värdväxt samt arter i en grupp.
 • Alla bilder på genitalier är hämtade från NRM och man kan nu välja i inställningarna att visa genitaliebilder i översikterna.
 • När man söker på namn så är förslagen som dyker upp nu begränsade till vald toppgrupp, dvs om man t.ex. tittar på nattsländor så dyker det bara upp namn på nattsländor som förslag.

2018-08-20:

 • Fixade bugg med uppdatering av fotografer samt bugg med fotouppladdning.

2018-08-18:

 • Fixade bugg med quizzet.
 • De olika huvudgrupperna är nu i bokstavsordning (med undantag för fjärilar som ligger högst).

2018-06-27:

 • Förbättring av uppladdning av foton.

2018-03-19:

 • Beta-versioner för nio nya grupper publicerade. Nätvingar, trollsländor, stritar, hopprätvingar, skalbaggar, tvåvingar, spindlar, lockespindlar och mångfotingar.
 • Sortering bland resultaten vid sökning på art fixad.
 • Länk till Naturforskaren inlagd på varje art.
 • Bugg i översikter för arter utan svenskt namn fixat.
 • Går nu att lägga in foton också på högra taxa.

2018-01-11:

 • Fixade buggen för quiz som berodde på ändringar på Artportalen.
 • Finns nu länkar för samtliga nattsländor till sidor med utmärkta foton på genitalier och i vissa fall andra viktiga kännetecken för artbestämning.

2017-12-08:

 • Fixade en tillfällig lösning på problem med nya varianten av "tooltip" på vissa sidor.

2017-11-24:

 • Sorteringen på sidan Liknande nu i ordning efter hur lika de är.
 • Färg på länk enligt hur lika och skiljande text som tooltip också på Liknande och Fotoöversikt.
 • Snyggare tooltips.
 • Buggar vad gäller bl.a. visning av foton av liknande arter fixad.
 • Ett antal förbättringar vad gäller administrationen av webbplatsen.

2017-10-28:

 • På fotoöversikter är nu arter som varierar markerade med en röd ram och grå bakgrund.
 • Finns nu länk från en arts sida till de (huvud)grupper den tillhör.
 • Finns nu möjlighet att visa alla arter som är lika en viss art antingen som fotogalleri eller med alla detaljer.
 • Sorteringen av artnamn vid sökningar har korrigerats.
 • Finns nu möjlighet att lägga in foton på högre taxa än art.
 • Ett antal förbättringar vad gäller administrationen av webbplatsen.

2017-09-28:

 • Genomgången av överfamiljen Incurvarioidea klar.

2017-05-08:

 • Genomgången av överfamiljerna Yponomeutoidea och Gracillarioidea klara.

2016-11-20:

 • Finns nu beta-version för dagsländor och nattsländor.

2016-10-25:

 • Genomgången av motten klar.

2016-08-31:

 • Alla artnamn uppdaterade så att de stämmer med de i dyntaxa inklusive alla ändrade svenska namn.
 • Ett tjugotal saknade arter som nyligen setts i Sverige alternativt splittrats lades till och 5 som blivit synonymiserade togs bort.

2016-06-10:

 • En "betaversion" för skinnbaggar inlagd.

2016-03-22:

 • Genomgången av vecklarna klar.

2015-10-28:

 • Den som är inloggad kan nu se sina avslutade fotoquiz inklusive länkar till relevanta sidor.
 • Man kan nu filtrera på text i artbeskrivningen. Det gör att man t.ex. lätt kan få en översikt på t.ex. alla mätare som har texten grön i sin beskrivning vilket kan vara ett snabbt sätt att hitta rätt art om man har en mätare med något grönt inslag i teckningen. Fungerar bara fullständigt för storfjärilar då många småfjärilar fortfarande saknar artbeskrivning.

2015-10-16:

 • Finns nu ett fotoquiz där fotona hämtas från Artportalen. Det betyder att man ska vara kritisk till det "rätta" svaret som kan vara en felrapportering. Finns länk till observationen i Artportalen om man tycker att det är på sin plats med en korrigering. För att få ut det mesta av quizzet så att man bl.a. kan utmana kompisen bör man logga in.
 • Det går nu att skapa ett konto på egen hand. Då får man mer funktionalitet på quizzen och kan skapa egna privata grupper.
 • När man söker efter arter får man när man skrivit in minst 3 bokstäver förslag på artnamn och även högre taxa. Man kan ange vilken del som helst så t.ex. "onub" ger det enda förslaget Noctua pronuba. Ger både vetenskapliga och svenska namn inklusive synonymer.

2015-05-20:

 • Inläggning av info och foto på den enda nya arten 2014.
 • Några buggfixar och förbättring av administrationsgränssnittet.

2015-03-16:

 • Det finns nu ett nytt sätt "Detaljer" att betrakta alla arter i ett taxon. Detta innehåller ett foto i tumnagelstorlek, kännetecken samt vingbredd, utbredning, flygtid, värdväxter och länkar till andra källor i ett samlat kompakt format. T.ex. för Björnspinnare (Arctiidae) finns det alternativen "detaljer", "fotoöversikt" samt den som är standard med alla taxa rakt under i taxonomiska trädet. Man kan växla mellan de olika alternativen långt upp till vänster på respektive sida och man kan bläddra till nästa taxon på samma nivå med pilarna längst upp på sidan.
 • Det finns nu uppgifter om vingbredd, utbredning, flygtid och värdväxter också för högre taxa. Dessa visar samlade uppgifter för alla arter i detta taxon.

2015-03-11:

 • Genomgången med angivande av kännetecken och liknande arter samt kontroll av foton är nu klar för alla 945 arter gruppen Makrolepidoptera. (Har valt att lägga Säckspinnarna i gruppen småfjärilar och dessa är inte ännu genomgångna.) Härnäst kommer dagfjärilarna att gås igenom.

2015-03-05:

 • Det går nu att bläddra till nästa art, högre taxa etc med kortkommandot "Alt + Shift + N" och till tidigare med kortkommandot "Alt + Shift + T".
 • Sidan som visar info om foto visar nu fotot i större storlek.

2015-02-28:

 • Genomgången av nattflyna klar. (Pust!) Av macrofjärilarna återstår nu rotfjärilar, snigelspinnare, bastardsvärmare, glasvingar, träfjärilar och sikelvingar.

2015-02-25:

 • Förbättring av flera administratörsuppgifter.

2014-12-23:

 • Det finns nu kännetecken på 1000 arter. Räknar med att makrofjärilarna ska vara klara inför kommande säsong.

2014-12-17:

 • Administratör kan nu ange att ett foto visar undersidan av vingarna och man kan som användare i inställningar välja att visa undersidan i första hand. (Dröjer ett litet tag innan alla foton är genomgångna och markerade att de visar undersida.)
 • I inställningar kan man nu välja att visa växtnamnen på svenska i första hand.
 • Om man klickar på en värdväxt kommer man nu till en sida som visar foton på alla arter med denna angiven som värdväxt. Denna kan också filtreras med det vanliga filtret. Kan vara effektivt tillsammans med inställningen "Larver", men tänk på att många arter inte är så nogräknade vad gäller värdväxt så det saknas i regel möjliga arter.
 • Man kan nu filtrera sidorna med vanliga arter med det vanliga filtret.
 • Finns nu små pilar för att visa föregående eller nästa liknande art när man jämför två liknande arter.

2014-10-24:

 • Länkarna till arterna i fotoöversikter, inklusive "Vanliga" och "Grupper" visas nu med röd text om det ännu inte finns karaktärer inlagda för arten. För de som har karaktärer är länken blå och karaktärerna visas precis som tidigare när man hovrar över texten.

2014-10-20:

 • Det finns nu länkar från en växts namn till en lista med alla arter som . har den som angiven värdväxt.
 • Könsskillnader och synonymer visas nu i ett popup-fönster om man klickar så att man kan se dessa också på t.ex. en surfplatta där hovring inte fungerar.
 • Ett antal förbättringar i administratörsgränssnittet.
 • När det gäller genomgång av kännetecken etc av arterna är mätarna klara och för nattflyna har den systematiska genomgången påbörjats.

2014-06-04:

 • Några buggfixar, förbättringar av texter och adminstratörsgränssnittet.

2014-05-21:

 • Länkarna anpassade till nya Artportalen. Dock går det än så länge inte att länka till tidsperiod så länkarna från flygtiden fungerar inte för tillfället. Inte heller länkarna till en specifik observation fungerar för tillfället.
 • Ny sida med arter nya för Sverige som för tillfället innehåller de som kom in på listan över svenska fjärilar 2013.

2014-05-14:

 • Man kan nu filtrera också på värdväxt. När man filtrerar först med text så kommer man att få alla värdväxter som innehåller texten, så "Ek" ger förutom "Ekar" och "Järnek" t.ex. Veketåg. Man kan sedan välja i listan under för att begränsa filtret. Om man väljer ett släkte visas också alla som har värdart i det släktet, och omvänt om man väljer art så visas alla som har släktet angett som värdväxt.
 • Filtret finns nu också på sidan med artlistor och kan varieras där för att få olika listor.

2014-05-07:

 • Den officiella adressen är nu vilkenart.se.
 • Nýa introduktionssidor för den som är ganska ny i fjärilsvärlden. Dessa kommer att utvidgas efterhand. Länkar till vänster.
 • Sorteringen av foton fixad så att uppspända fjärilar visas före larver när man valt levande fjärilar som första alternativ.
 • Bugg som gjorde att bara ett av namnen doldes när man valt att dölja namnen är fixad.

2014-04-13:

 • Man kan nu bläddra till "Nästa taxa" repsektive "Föregående taxa" med pilar som ligger till höger om namnet. Om man är på en arts sida så bläddrar man till nästa/föregående art och om man är på en familjs sida så nästa/föregående familj etc. Bläddringen känner av eventuell filtrering så bläddrar till nästa/föregående taxa som uppfyller kriteriet för filtreringen.
 • Man kan nu filtrera på Dagfärilar/Makro/Mikro.
 • I översikter visas nu både svenska och vetenskapliga namn samtidigt.
 • Bugg som gav fel länk till rapporter i Artportalen för sista fjärdedelen av månad fixad.
 • Bugg som gjorde att det inte gick att visa Vanliga dagfjärilar fixad.
 • Antalet arter som fotograf bidragit med är nu korrekt.

2014-02-20:

 • Finns nu på många sidor en länk () i menyn längst upp till vänster till en artlista med alla arter på sidan som t.ex. kan användas i kombination med filtret för att få ut olika listor såsom alla arter rapporterade från Västergötland i något taxa och som flyger viss tid etc.
 • Bland inställningarna kan man nu välja att bara visa imago och då laddas inga bilder på larver etc alls.
 • Alla som är inloggade kan nu via länken Min sida och sedan Administrera grupper skapa privata grupper.

2014-02-10:

 • Länkarna längst upp till vänster ändrade lite. Finns nu en länk till inställningar () och en till hjälpsidan ().
 • Bland inställningarna kan man nu välja om man i första hand vill visa imago i naturen eller uppspända, alternativt om man vill visa enbart larver och larvminor i översikterna. (Sparas som en kaka på datorn.)
 • Ny sida med lista på arter för vilka foton saknas (av olika typer).
 • Foton från NRM:s webbplats har införlivats. Tack till Bert Gustafsson för tillståndet att lägga till detta imponerande bildmaterial, speciellt för uppspända fjärilar där det är inte långt ifrån komplett.

2014-02-20:

 • Finns nu på många sidor en länk () i menyn längst upp till vänster till en artlista med alla arter på sidan som t.ex. kan användas i kombination med filtret för att få ut olika listor såsom alla arter rapporterade från Västergötland i något taxa och som flyger viss tid etc.
 • Bland inställningarna kan man nu välja att bara visa imago och då laddas inga bilder på larver etc alls.
 • Alla som är inloggade kan nu via länken Min sida och sedan Administrera grupper skapa privata grupper.

2014-02-10:

 • Länkarna längst upp till vänster ändrade lite. Finns nu en länk till inställningar () och en till hjälpsidan ().
 • Bland inställningarna kan man nu välja om man i första hand vill visa imago i naturen eller uppspända, alternativt om man vill visa enbart larver och larvminor i översikterna. (Sparas som en kaka på datorn.)
 • Ny sida med lista på arter för vilka foton saknas (av olika typer).
 • Foton från NRM:s webbplats har införlivats. Tack till Bert Gustafsson för tillståndet att lägga till detta imponerande bildmaterial, speciellt för uppspända fjärilar där det är inte långt ifrån komplett.

2013-12-18:

 • Finns nu länkar under "Andra källor" till lista respektive karta för observationer i Artportalen.
 • Om man klickar på landskap så visas lista för observationer i Artportalen från det landskapet.
 • Om man klickar på ruta under flygtid så visas lista för observationer i Artportalen från den tidsperioden.

2013-12-15:

 • Tumnaglar i översikter för snabbare laddning.

2013-12-14:

 • Uppladdning av enstaka foton.
 • Förberett för att använda tumnaglar i översikter för snabbare laddning.

2013-12-03:

2013-11-27:

 • Administratörer kan nu markera kön på ett foto. Informationen visas sedan med en symbol under fotot.
 • Administratörer kan nu markera att det är markant könsskillnad. Detta visas genom att symbolen för att visa skillnaden blir rödfärgad.
 • Info om könsskillnader och länkar till alla foton också från sidan för jämförelse.

2013-11-24:

 • På sidan med fotoöversikter visas nu alla arter (som det finns foto på) med 200 på varje sida.
 • Finns nu en liten knapp långt upp till vänster där man kan välja att dölja artnamnen i översikter mm (om man t.ex. vill träna). Artnamnet dyker upp om man hovrar över den grå rutan under fotot.

2013-11-21:

 • Skillnaden mellan två arter visas nu när man hovrar över namnet under fotot för liknande arter.
 • Buggfixar vad gäller administrationen.

2013-11-14:

 • Det finns nu möjlighet att ange könsskillnader separat. Om de är angivna finns det en symbol bredvid kännetecknen som visar könsskillnader om man har musen ovanför den.
 • Totala antalet arter inom ett taxa visas nu både på taxats huvudsida och fotoöversikten.
 • Administratörer kan nu uppdatera kännetecken etc genom att klicka på rutan som innehåller texten som ska uppdateras.
 • Några små layoutförbättringar.

2013-10-28:

 • Det går nu att söka på högre taxa och inte bara på arter.
 • Kännetecken visas om man hovrar över namnet på art eller annat taxa (om det finns inlagt förstås) både på fotoöversikter för högre taxa och under vanliga arter.
 • Bugg för administrering av grupper fixad.

2013-10-23:

 • Webbplatsen nu öppen även för icke inloggade.
 • En ny ingång i form av grupper. Allmänna grupper tänkt för svåra grupper och privata grupper för valfritt ändamål.
 • På en arts sida finns nu länk till foton i Artportalen (klicka på kameran).
 • Under ingången Vanliga är arterna i Macrolepidoptera nu uppdelade i Mätare, Nattflyn, Övriga storfjärilar och de i Microlepidoptera i Vecklare, Mott och Övriga småfjärilar.
 • Ett par buggfixar.