Fyra stora eller mycket stora arter där tre av arterna har larver som lever i ved och den fjärde (Vassborrare) lever i vass. Larverna gräver runda gångar och efterlämnar runda gnagspån. Det hörs ett tydligt surrande från de långa vingarna när de flyger. Honorna av alla arterna är tydligt större och hanarna har långa tänder på antennerna. De vuxna fjärilarna har tillbakabildade mundelar och kan inte inta föda.

Cossidae
Träfjärilar

Fotoöversikt, 4 arter (av 4)
Detaljer
Cossus cossus
Cossus cossus
Större träfjäril
Acossus terebra
Acossus terebra
Mindre träfjäril
Zeuzera pyrina
Zeuzera pyrina
Blåfläckig träfjäril