Cossoidea Träfjärilar

2 Familjer, totalt 5 arter Fotoöversikt Detaljer
Fyra stora eller mycket stora arter i Cossidae där tre av arterna har larver som lever i ved och den fjärde (Vassborrare) lever i vass. Larverna gräver runda gångar och efterlämnar runda gnagspån. Det hörs ett tydligt surrande från de långa vingarna när de flyger. Honorna av alla arterna är tydligt större och hanarna har långa tänder på antennerna. De vuxna fjärilarna har tillbakabildade mundelar och kan inte inta föda. Castniidae innehåller en stor sydamerikansk art som etablerat sig i Europa och som observerats ett par gånger i Sverige sedan den först sågs 2016.
Cossidae
Träfjärilar
Castniidae
Palmfjärilar
Vingbredd: 27-110 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Alnus, Betula, Corylus, Crataegus, Fagus, Fraxinus, Malus, Phragmites australis, Populus tremula, Prunus, Prunus avium, Prunus domestica, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Sorbus, Tilia, Ulmus