Dagfjärilar

Det finns fyra familjer dagfjärilar i överfamiljen Papilionoidea. Dessa karakteriseras av raka antenner med en tydlig klubba i spetsen. En femte familj dagfjärilar är Tjockhuvuden (visslare och smygare) som har en förtjockad och tydligt krökt antennspets.

På denna webbplats inkluderar vi också bastardsvärmarna (släktena Adscita och Zygaena) bland dagfjärilarna. Dessa är inte släkt med övriga dagfjärilar, men har liknande vanor och är lätta att känna igen.

Totalt finns det om man inkluderar bastardsvärmarna ca 130 arter dagfjärilar som setts i Sverige. De flesta av dessa är bofasta, men en del ses bara tillfälligt som migranter.

Det finns ett fåtal dagaktiva nattfjärilar som kan tas för en dagfjäril, speciellt i familjen Mätare, men man lär sig ganska snabbt att avgöra om det är en dag- eller nattfjäril man ser.

Ett representativt urval av dagfjärilar (inklusive bastardsvärmare):

Adscita statices
Adscita statices
Ängsmetallvinge
Zygaena filipendulae
Zygaena filipendulae
Sexfläckig bastardsvärmare
Thymelicus lineola
Thymelicus lineola
Mindre tåtelsmygare
Pieris napi
Pieris napi
Rapsfjäril
Callophrys rubi
Callophrys rubi
Grönsnabbvinge
Celastrina argiolus
Celastrina argiolus
Tosteblåvinge
Argynnis paphia
Argynnis paphia
Silverstreckad pärlemorfjäril
Aglais urticae
Aglais urticae
Nässelfjäril
Melitaea athalia
Melitaea athalia
Skogsnätfjäril
Erebia ligea
Erebia ligea
Skogsgräsfjäril

Fotoöversikt alla dagfjärilar

För att få en fotoöversikt över alla dagfjärilar gör du så här:

  1. 1. Klicka på Bläddra.
  2. 2. I filtret i vänstermarginalen väljer du "Hela året", Hela landet" och "Dagfjärilar" och klickar på "Sätt på".
  3. 3. Klicka på länken "Fotoöversikt".

Några dagaktiva nattfjärilar som skulle kunna tas för att vara en dagfjäril.

Lomaspilis marginata
Lomaspilis marginata
Mindre fläckmätare
Chiasmia clathrata
Chiasmia clathrata
Rutig buskmätare
Ematurga atomaria
Ematurga atomaria
Ängsmätare
Siona lineata
Siona lineata
Svartribbad vitvingemätare

Introduktionen Nattfjärilar