Nattfjärilar

Om man nu uteslutit att det är en dagfjäril så vet man alltså att det är en nattfjäril och har då ca 2660 arter att välja på. Som nybörjare kan det med rätta kännas som en övermäktig uppgift, men om man ger sig själv lite tid att bekanta sig med de största och vanligast förekommande familjerna så kan man i regel snabbt begränsa sig till ett hanterbart antal.

Man möts ibland av utsagor i stil med att "nattfjärilar är bara grå och trista", men inget kan vara mer fel. Visst har de generellt mer jordnära färger jämfört med de mer bjärta dagfjärilarna, men många har fantastiskt mönstrade vingar och en del har också underbara skimrande färger. Det är lite som talesättet att "I mörkret är alla katter grå", för det behövs ljus, t.ex. i form av en fotoblixt, för att skönheten ska synas.

Smakprov av vackert tecknade nattfjärilar

Micropterix tunbergella
Micropterix tunbergella
Lövskogskäkmal
Endromis versicolora
Endromis versicolora
Skäckspinnare
Smerinthus ocellata
Smerinthus ocellata
Videsvärmare
Habrosyne pyritoides
Habrosyne pyritoides
Bandad hallonspinnare
Geometra papilionaria
Geometra papilionaria
Dagfjärilsmätare
Lythria cruentaria
Lythria cruentaria
Mindre purpurmätare
Diacrisia sannio
Diacrisia sannio
Rödfransad björnspinnare
Arctia caja
Arctia caja
Brun björnspinnare

Storfjärilar och Småfjärilar

Traditionellt delar man upp nattfjärilarna i Småfjärilar (Microlepidoptera) och Storfjärilar (Macrolepidoptera). Den sistnämnda gruppen inkluderar också dagfjärilar, men när vi pratar om "Storfjärilar" i det som följer så begränsar vi oss till nattfjärilarna i gruppen. På webbplasten används beteckningarna "Nattfärilar, makro" respektive "Nattfjärilar, mikro" (bl.a. i filtret). Den här uppdelningen är artificiell och ett par familjer räknas ibland till Storfjärilarna och ibland till Småfjärilarna.

Uppdelningen är baserad på storleken på majoriteten av medlemmarna i en familj och generellt kan man säga att fjärilarna bland Storfjärilarna är som dagjärilar i storlek, medan Småfjäilarna i de flesta fall är avsevärt mindre. Det finns dock en del Småfjärilar, speciellt i familjen Mott , som storleksmässigt kvalificerar sig bland Storfjärilarna.

Som ren nybörjare gör man nog klokt i att först bekanta sig med Storfjärilarna och vänta med de små och ofta mer svårbestämda Småfjärilarna. (Men när man blivit varm i kläderna ska man definitivt börja studera Småfjärilarna, för där finns det många vackra juveler om man tittar tillräckligt nära.) Bland Storfjärilarna har man knappt 1000 arter att välja bland och de flesta av dem går att bestämma på utseendet (t.ex. från ett fotografi). Det är klokt att alltid försöka fotografera fjärilar man ser och vill identifiera. Nästan alla är svåra att bestämma från enbart en minnesbild.

Vi är nu redo att gå vidare till introduktioner till Nattfjärilar, makro respektive Nattfjärilar, mikro som kommer att ge vägledning att hitta fram till rätt familj för att därifrån leta sig fram till rätt art.

Introduktionen Nattfjärilar, makro