Sarrothripini Fotsläpare

1 Genus, totalt 4 arter Fotoöversikt Detaljer
Rektangulära vingar gör att de påminner om (stora) vecklare. Labialpalperna pekar rakt fram och är relativt långa. Variabel teckning gör att det krävs stor försiktighet vid artbestämning och ibland genitalieundersökning för att vara helt säker. Speciellt efter övervintring kan teckningen vara otydlig. Namnet kommer från larvernas vana att inte lyfta så mycket på sina ovanligt stora analfötter.
Nycteola
Fotsläpare
Vingbredd: 20-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus, Quercus, Salix, Salix aurita, Salix caprea