Nolidae Trågspinnare

3 Underfamiljer, totalt 14 arter Fotoöversikt Detaljer
Antingen med vit eller grå grundfärg och mörkare tvärband och annan kryptisk teckning eller helt gröna nästan helt utan teckning. Påminner om små nattflyn och arterna i Nycteola och Earias kan tas för en stor vecklare. Larverna konstruerar typiska båtformiga kokonger. Små könsskillnader. Antennerna i regel trådformiga, ofta med ciliering hos hanarna.
Nolinae
Trågspinnare
Chloephorinae
Fotsläpare
Eariadinae
Pilspinnare
Vingbredd: 15-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus, Corylus, Cotoneaster, Crataegus, Fagus, Fragaria, Fragaria vesca, Lotus, Malus, Medicago, Mentha aquatica, Populus, Populus alba, Potentilla, Prunus, Prunus domestica, Prunus spinosa, Quercus, Quercus robur, Rhamnus, Rubus, Rubus caesius, Rubus idaeus, Salix, Salix aurita, Salix caprea, Salix viminalis, Sorbus aucuparia, Tilia, Trifolium, Ulmus