Phaulernis SKärmmalar

2 Arter Detaljer
Två arter med olika utseende som båda är enkla att identifiera. Båda arterna är dagaktiva och hittas ofta på blommor. Larverna lever i tunna spinn i fröställningar.
Phaulernis fulviguttella
Strätteskärmmal
Phaulernis dentella
Svart kirskålsskärmmal
Vingbredd: 9-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Angelica sylvestris, Apiaceae, Chaerophyllum, Heracleum sphondylium