Epermenioidea Skärmmalar

1 Familjer, totalt 7 arter Fotoöversikt Detaljer
Sju arter med varierande utseende där fyra av arterna har karakteristiska tänder av resta fjäll vid bakkanten. Kan hittas på flockblommiga växter dagtid, men åtminstone ett par av arterna kommer också till ljus.
Epermeniidae
Skärmmalar
Vingbredd: 8-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Aegopodium podagraria, Angelica sylvestris, Anthriscus sylvestris, Apiaceae, Chaerophyllum, Daucus carota, Heracleum sphondylium, Pastinaca sativa, Pimpinella saxifraga