Notodontinae Tandspinnare

11 Genus, totalt 19 arter Fotoöversikt Detaljer
Innehåller många arter med karakteristiskt och karismatiskt utseende, men några artpar kräver noggrannhet vid bestämningen. De flesta utom gaffelsvansarna har en "tand" av hårlika fjäll vid framvingens bakkant. Hanarna har i regel dubbel kamtandning på antennerna medan honorna i regel har trådformiga antenner.
Cerura
Gaffelsvansar
Furcula
Gaffelsvansar
Notodonta
Tandvingar
Drymonia
Vinterekspinnare
Pheosia
Porslinsvingar
Pterostoma
Tandspinnare
Ptilophora
Tandspinnare
Leucodonta
Tandspinnare
Ptilodon
Flikvingar
Odontosia
Flikvingar
Gluphisia
Tandspinnare
Vingbredd: 25-78 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Alnus, Betula, Carpinus, Corylus, Fagus, Populus, Populus tremula, Prunus, Quercus, Salix, Salix caprea, Tilia, Ulmus