Karakteristiska håriga arter med brunvioletta vingar med tunn fjällbeklädnad som ger en känsla av genomskinlighet till vingarna. Flyger på våren.

Odontosia
Flikvingar

2 Arter
Detaljer

Odontosia carmelita
Björkflikvinge
Odontosia sieversii
Vårflikvinge
Vingbredd: 38-49 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula