Omisskännelig med tydliga orange teckningar på vita vingar.

Leucodonta
Tandspinnare

1 Arter
Detaljer

Leucodonta bicoloria
Vit hakvinge
Vingbredd: 34-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Quercus, Tilia