Liknande arter med mörkt mittfält på vita eller vitgrå vingar. Varierande och delvis överlappande teckning hos arterna.

Furcula
Gaffelsvansar

3 Arter
Detaljer

Furcula furcula
Grå gaffelsvans
Furcula bicuspis
Snövit gaffelsvans
Furcula bifida
Gråvit gaffelsvans
Vingbredd: 27-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fagus, Populus tremula, Salix, Salix caprea