Lymantria Nunnor

2 Arter Detaljer
Två arter där framvingarna vita eller grå med tandade svarta tvärlinjer. Vilar med vingarna plant mot marken och har då tydlig triangelform. Vingfransarna skäckiga i svart och vitt. Hanarna har brett kamtandade antenner.
Lymantria monacha
Barrskogsnunna
Lymantria dispar
Lövskogsnunna
Vingbredd: 30-90 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Abies alba, Carpinus, Crataegus, Fagus, Malus, Picea, Pinus, Populus, Quercus, Salix, Tilia, Ulmus