Arter med Pinus (Tallar) som värdväxt

Antal arter: 66 Detaljer
Cedestis gysseleniella
Cedestis gysseleniella
Större tallbarrsmal
Cedestis subfasciella
Cedestis subfasciella
Mindre tallbarrsmal
Ocnerostoma piniariellum
Ocnerostoma piniariellum
Ljussprötad tallbarrsmal
Ocnerostoma friesei
Ocnerostoma friesei
Mörksprötad tallbarrsmal
Decantha borkhausenii
Decantha borkhausenii
Guldfläckspraktmal
Oecophora bractella
Oecophora bractella
Blågul praktmal
Batrachedra pinicolella
Batrachedra pinicolella
Tallsmalvingemal
Hypatopa binotella
Hypatopa binotella
Barrskogsförnamal
Exoteleia dodecella
Exoteleia dodecella
Tallskottsmal
Acleris abietana
Acleris abietana
Granvårvecklare
Philedonides lunana
Philedonides lunana
Vårbredvecklare
Archips oporanus
Archips oporanus
Tallsommarvecklare
Syndemis musculana
Syndemis musculana
Grå lövträdsbredvecklare
Clepsis senecionana
Clepsis senecionana
Prickig snedbandsvecklare
Orthotaenia undulana
Orthotaenia undulana
Klubbfläckad brokvecklare
Piniphila bifasciana
Piniphila bifasciana
Tallbrokvecklare
Pseudohermenias abietana
Pseudohermenias abietana
Granbrokvecklare
Epinotia rubiginosana
Epinotia rubiginosana
Rödspetsad tallvecklare
Epinotia tedella
Epinotia tedella
Granbarrvecklare
Zeiraphera griseana
Zeiraphera griseana
Lärkträdsvecklare
Zeiraphera ratzeburgiana
Zeiraphera ratzeburgiana
Granskottvecklare
Pseudococcyx posticana
Pseudococcyx posticana
Gråblå tallvecklare
Pseudococcyx turionella
Pseudococcyx turionella
Tallknoppsvecklare
Retinia resinella
Retinia resinella
Hartsgallvecklare
Gravitarmata margarotana
Gravitarmata margarotana
Silvergransskottvecklare
Rhyacionia buoliana
Rhyacionia buoliana
Blek tallskottvecklare
Rhyacionia pinicolana
Rhyacionia pinicolana
Mosaiktallvecklare
Rhyacionia pinivorana
Rhyacionia pinivorana
Gråbrun tallvecklare
Rhyacionia duplana
Rhyacionia duplana
Tallplantsvecklare
Rhyacionia logaea
Rhyacionia logaea
Hårsprötad tallvecklare
Cydia duplicana
Cydia duplicana
Enbarksvecklare
Cydia cognatana
Cydia cognatana
Kvartsmåntallvecklare
Cydia coniferana
Cydia coniferana
Tallbarkvecklare
Cydia cosmophorana
Cydia cosmophorana
Tallkådvecklare
Assara terebrella
Assara terebrella
Granfrömott
Vitula biviella
Vitula biviella
Tallhängemott
Dendrolimus pini
Dendrolimus pini
Tallspinnare
Cosmotriche lobulina
Cosmotriche lobulina
Barrskogsspinnare
Sphinx pinastri
Sphinx pinastri
Tallsvärmare
Macaria signaria
Macaria signaria
Granbågmätare
Macaria liturata
Macaria liturata
Tallbågmätare
Deileptenia ribeata
Deileptenia ribeata
Barrskogslavmätare
Paradarisa consonaria
Paradarisa consonaria
Fyrkantsfläckad lavmätare
Bupalus piniaria
Bupalus piniaria
Tallmätare
Hylaea fasciaria
Hylaea fasciaria
Barrskogsmätare
Pennithera firmata
Pennithera firmata
Brunbandad fältmätare
Thera obeliscata
Thera obeliscata
Violettgrå fältmätare
Thera variata
Thera variata
Barrfältmätare
Eupithecia abietaria
Eupithecia abietaria
Större grankottsmätare
Eupithecia indigata
Eupithecia indigata
Tallmalmätare
Eupithecia lanceata
Eupithecia lanceata
Lansettvingad malmätare
Thaumetopoea pinivora
Thaumetopoea pinivora
Tallprocessionspinnare
Lymantria monacha
Lymantria monacha
Barrskogsnunna
Clavigesta purdeyi
Clavigesta purdeyi
Tallbarrsvecklare
Cydia conicolana
Cydia conicolana
Svarttallsskottvecklare
Lozotaeniodes formosana
Lozotaeniodes formosana
Skäckig tallvecklare