Grå framvingar med vågiga ljusa och mörka tvärlinjer. Hanen har dubbelt kamtandade antenner, honans är trådformiga

Drymonia
Vinterekspinnare

2 Arter
Detaljer

Drymonia dodonaea
Gulsvansspinnare
Drymonia ruficornis
Vintereksspinnare
Vingbredd: 33-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus