Chelariini Buskpalpmalar

4 Genus, totalt 8 arter Fotoöversikt Detaljer
Sju arter med relativt speciell teckning med undantag för de två arterna i Neofaculta som är mycket lika. Inga direkt gemensamma drag i teckningen. Palperna har en stor tofs på andra segmentet alternativt är det andra segmentet förtjockat och det tredje är långsmalt med undantag för hanarna i släktet Anarsia som har ett mycket kort terdje segment som knappt sticker upp ur tofsen..
Anarsia
Buskpalpmalar
Hypatima
Bågpalpmalar
Nothris
Nålpalpmalar
Neofaculta
Stävmalar
Vingbredd:
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To

Värdväxter: Acer, Betula, Calluna vulgaris, Corylus avellana, Cytisus, Erica, Genista tinctoria, Globularia, Prunus avium, Prunus domestica, Prunus spinosa, Rhododendron tomentosum, Ulex, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum, Verbascum