Tre metallglänsande arter som påminner om arterna i släktet Nemophora. En har gulaktiga framvingar med svarta längsstreck och ett gult tvärband med metalliska kanter. De andra två har otecknade vingar. Hanarna har mycket längre antenner (2-3 gånger så långa som framvingarna), medan de hos honorna bara är aningen längre än framvingarna och hos croesella kraftigt förtjockade i inre delen. Hanarna har också extra stora ögon som tros vara till hjälp när de svärmar.

Adela
Antennmalar

3 Arter
Detaljer

Adela reaumurella
Ekantennmal
Adela cuprella
Videantennmal
Adela croesella
Buskantennmal
Vingbredd: 10-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Ligustrum vulgare, Quercus, Salix