Adelidae Antennmalar

2 Underfamiljer, totalt 21 arter Fotoöversikt Detaljer
Tjugoen arter som karakteriseras av de långa eller extremt långa antennerna. Hanarna har alltid längre antenner än honorna. Huvudet har en rufsig kalufs. Många av arterna flyger på dagen och flera arter har svärmande hanar. Arterna i Nematopogoninae är matt gula till grå med nätmönster, medan arterna i Adelinae har metallglänsande framvingar som ofta har vackra mönster.
Adelinae
Antennmalar
Nematopogoninae
Antennmalar
Vingbredd: 8-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alliaria petiolata, Anemone nemorosa, Betula, Cakile, Cardamine pratensis, Knautia arvensis, Ligustrum vulgare, Picea abies, Quercus, Salix, Scabiosa columbaria, Sisymbrium officinale, Succisa pratensis, Vaccinium, Veronica chamaedrys