Två mycket lika arter med enfärgat brungula vingar med mörkbruna kanter. Litet svagt svart streck i utkanten av diskcellen. Hanen har svart längsgående streck av doftfjäll i inre delen av framvingen och längden av detta är ett bra skiljetecken liksom färgen på undersidan av antennklubban. Större tåtelsmygare är inte med säkerhet påträffad i Sverige och misstänkta exemplar med gul undersida på antennklubban bör samlas in.

Thymelicus
Smygare

Detaljer, 2 arter (av 2)
Fotoöversikt

Thymelicus lineola
Mindre tåtelsmygare


Vingbredd: 25-28 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Enfärgat brungula vingar med mörkbruna kanter. Litet svagt svart streck i utkanten av diskcellen. Hanen har kort, rakt och svart längsgående streck av doftfjäll i inre delen av framvingen.

Thymelicus sylvestris
Större tåtelsmygare


Vingbredd: 27-34 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Enfärgat brungula vingar med mörkbruna kanter. Litet svagt svart streck i utkanten av diskcellen. Hanen har långt, lätt böjt och svart längsgående streck av doftfjäll i inre delen av framvingen. Inga säkra fynd i Sverige.