Två mycket lika arter med enfärgat brungula vingar med mörkbruna kanter. Litet svagt svart streck i utkanten av diskcellen. Hanen har svart längsgående streck av doftfjäll i inre delen av framvingen och längden av detta är ett bra skiljetecken liksom färgen på undersidan av antennklubban. Större tåtelsmygare är inte med säkerhet påträffad i Sverige och misstänkta exemplar med gul undersida på antennklubban bör samlas in.

Thymelicus
Smygare

2 Arter
Detaljer

Thymelicus lineola
Mindre tåtelsmygare
Thymelicus sylvestris
Större tåtelsmygare
Vingbredd: 25-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: