Pararge aegeria Kvickgräsfjäril

Alla foton
Kännetecken: Mörkbruna vingar med ca 10 distinkta ljusgula fläckar på framvingarna och 6 på bakvingarna. Ögonfläck nära spetsen på framvingen och 3 i ytterdelen av bakvingen som alla syns på undersidan som är spräcklig i gulbruna nyanser.
©
♀+♂
Vingbredd: 33-56 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: