Satyrinae Gräsfjärilar

6 Tribi, totalt 21 arter Fotoöversikt Detaljer
Tjugoen arter med mestadels gråbruna och gulbruna arter som har ögonfläckar för att förvilla eller skrämma predatorer. Hanarna har ofta synliga doftfjäll och många av arterna har avancerade parningsspel. Larverna har två långa utskott bakåt, lever av gräs och halvgräs och är främst nattaktiva.
Elymniini
Gräsfjärilar
Coenonymphini
Gräsfjärilar
Maniolini
Gräsfjärilar
Erebiini
Gräsfjärilar
Melanargiini
Gräsfjärilar
Satyrini
Gräsfjärilar
Vingbredd: 25-65 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Agrostis, Brachypodium, Bromus, Calamagrostis, Carex, Deschampsia, Eriophorum, Eriophorum vaginatum, Festuca, Festuca ovina, Glyceria, Holcus, Melica nutans, Milium effusum, Phleum, Poa, Poa pratensis, Saxifraga, Sesleria