Tre arter där Symmocinae innehåller två i stort sett oskiljaktiga arter med brunsvarta smala framvingar med tre gulaktiga tvärband; vid roten, halvvägs ut och 3/4 ut. Dessutom svag gulvit fläck vid framkanten 1/4. Larverna lever i spinn på ruttnande ämnen. Holopogoninae innehåller en ljust gulbrun art med svart och lite vita stråk längs ribborna och med palper som påminner om gräsmotten. Larverna lever i spillning efter hästar och andra djur.

Autostichidae
Guldfläcksmalar

2 Underfamiljer, totalt 3 arter
Fotoöversikt Detaljer

Symmocinae
Guldfläcksmalar
Holcopogoninae
Spillningsmalar
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: