Två i stort oskiljaktiga arter med brunsvarta smala framvingar med tre gulaktiga tvärband; vid roten, halvvägs ut och 3/4 ut. Dessutom svag gulvit fläck vid framkanten 1/4. Den ovanligare arten uralskella som nyligen observerades för första gången i Sveriga har i snitt gulare hjässa och verkar vara knuten till klippig terräng, men behöver samlas in för säker bestämning. Larverna lever i spinn på ruttnande ämnen.

Symmocinae
Guldfläcksmalar

1 Genus, totalt 2 arter
Fotoöversikt Detaljer

Oegoconia
Guldfläcksmalar
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: