Tre arter där Symmocinae innehåller två i stort sett oskiljaktiga arter med brunsvarta smala framvingar med tre gulaktiga tvärband; vid roten, halvvägs ut och 3/4 ut. Dessutom svag gulvit fläck vid framkanten 1/4. Larverna lever i spinn på ruttnande ämnen. Holopogoninae innehåller en ljust gulbrun art med svart och lite vita stråk längs ribborna och med palper som påminner om gräsmotten. Larverna lever i spillning efter hästar och andra djur.

Autostichidae
Guldfläcksmalar

Fotoöversikt, 3 arter (av 3)
Detaljer
Oegoconia deauratella
Oegoconia deauratella
Vitbandad förnamal
Oegoconia uralskella
Oegoconia uralskella
Klippförnamal