En art med ljust gulbruna framvingar med stråk längs ribborna som är svarta med rikligt med vita fjäll. Svart fläck centralt 3/4 ut. Långa tjocka framåtriktade palper som för tankarna till gräsmott. Larven lever i spillning från häst och andra djur.

Holcopogoninae
Spillningsmalar

1 Genus, totalt 1 arter
Fotoöversikt Detaljer

Holcopogon
Spillningsmalar
Vingbredd: 13-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: