Två i stort oskiljaktiga arter med brunsvarta smala framvingar med tre gulaktiga tvärband; vid roten, halvvägs ut och 3/4 ut. Dessutom svag gulvit fläck vid framkanten 1/4. Den ovanligare arten uralskella som nyligen observerades för första gången i Sveriga har i snitt gulare hjässa och verkar vara knuten till klippig terräng, men behöver samlas in för säker bestämning. Larverna lever i spinn på ruttnande ämnen.

Symmocinae
Guldfläcksmalar

Detaljer, 2 arter (av 2)
Fotoöversikt

Oegoconia deauratella
Vitbandad förnamal


Vingbredd: 12-15 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Brunsvarta smala framvingar med tre gulaktiga tvärband; vid roten, halvvägs ut och 3/4 ut. Dessutom svag gulvit fläck vid framkanten 1/4. Brunaktig hjässa.

Oegoconia uralskella
Klippförnamal


Vingbredd: 13-17 mm
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
SkBlHaSmÖlGoÖgVgBoDsUpVsVrDrMdHrÅnVbNbÅsLyPiLuTl
Värdväxter:
Kännetecken: Ny art 2013, men tagen 2011. Brunsvarta smala framvingar med tre gulaktiga tvärband; vid roten, halvvägs ut och 3/4 ut. Dessutom gulvit fläck vid framkanten 1/4 ut samt gul hjässa.