Två i stort oskiljaktiga arter med brunsvarta smala framvingar med tre gulaktiga tvärband; vid roten, halvvägs ut och 3/4 ut. Dessutom svag gulvit fläck vid framkanten 1/4. Den ovanligare arten uralskella som nyligen observerades för första gången i Sveriga har i snitt gulare hjässa och verkar vara knuten till klippig terräng, men behöver samlas in för säker bestämning. Larverna lever i spinn på ruttnande ämnen.

Symmocinae
Guldfläcksmalar

Fotoöversikt, 2 arter (av 2)
Detaljer
Oegoconia deauratella
Oegoconia deauratella
Vitbandad förnamal
Oegoconia uralskella
Oegoconia uralskella
Klippförnamal