Två liknande arter som inte varierar speciellt mycket. Bruna framvingar med två ljusa raka tvärlinjer och oval och njurfläck med ljus kant. Skiljs från varandra bl.a. på tvärlinjernas förlopp.

Ipimorpha
Vecklarflyn

2 Arter
Detaljer

Ipimorpha retusa
Inbuktat vecklarfly
Ipimorpha subtusa
Poppelvecklarfly
Vingbredd: 26-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Malus, Populus, Populus tremula, Pyrus, Salix, Salix aurita, Salix pentandra